Beoordeling Inzake persoonlijke Ervaring Studenten

Al sinds 1995 evalueert de B.I.L. voor het instituut bestuurskunde het onderwijs. Dit gebeurde altijd via de zo genoemde B.E.L.-panels. Hierbij werd voornamelijk inhoudelijke evaluatie van de studie verricht, dus een beoordeling van de kwaliteit van verschillende vakken uit de cursussen. Vorig jaar (academisch jaar 2022-2023) is door de B.I.L. besloten de B.E.L.-panels af te schaffen. Dit had meerdere redenen, waaronder een teruglopende participatie van studenten en dat er vanuit het ICLON ondertussen universiteitsbreed evaluaties plaatsvinden. Wel is er dit jaar  besloten om een andere vorm van evaluaties te ontwikkelen. Deze andere vorm zal tweemaal per jaar kijken naar niet inhoudelijke onderwerpen: De Beoordeling Inzake persoonlijke Ervaring Studenten Bestuurskunde. Alle verslagen zullen hier gepubliceerd worden.

Onze sponsoren