Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Sinds 2022 is er bij de BIL een vertrouwenspersoon ingesteld: Evianne Brouwers. Ze is te contacteren op het volgende email adres: vertrouwenspersoon@bilboard.nl. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk van het bestuur. Een vertrouwenspersoon kan verschillende dingen doen:

• Eerste aanspreekpunt voor leden die iets vervelends hebben meegemaakt (aanhoren).

• Nagaan of er een oplossing in informele sfeer mogelijk is (mediating).

• Het lid informeren over andere oplossingen zoals een klacht indienen / aankaarten bij het bestuur.

• Begeleiden als het lid de gebeurtenis aan wil kaarten bij bijvoorbeeld het bestuur, instituut of de faculteit.

• Doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties zoals een psycholoog of de studieadviseur.

• Registreren van gevallen van ongewenst gedrag.

• Adviseren aan het bestuur hoe grensoverschrijdend gedrag voorkomen kan worden.

De vertrouwenspersoon heeft een aparte e-mail, waar het bestuur geen toegang tot heeft. Mocht je hier nog verdere vragen over hebben dan kun je deze stellen bij het bestuur of bij Evianne zelf!

Onze sponsoren