Onderwijscommissie

Onderwijscommissie

De Onderwijscommissie is als volgt samengesteld:
  • Klaas Last - voorzitter
  • Amber van de Ven - secretaris
  • Daniël Spronk
  • Sidney Scheijbeler
  • Vincent Boersma
  • Albert Taal

  • De B.I.L. biedt aan haar leden B.I.L.-bundels aan. Dit zijn literatuursamenvattingen die bedoeld zijn als ondersteuning voor het studeren. De Onderwijscommissie controleert de B.I.L.-bundels op kwaliteit en inhoud. Daarnaast werft de commissie schrijvers voor B.I.L.-bundels van nieuwe boeken en updaters voor al bestaande B.I.L.-bundels. Er staat natuurlijk een vergoeding tegenover dit harde werk. Als lid van de Onderwijscommissie hoef je de samenvattingen niet meer te kopen, je krijgt ze van de B.I.L.! Ook studeer je al voor je tentamens door lid te worden van deze commissie, dus je helpt jezelf ermee! Daarnaast organiseert de Onderwijscommissie de onderwijsevaluaties!