Verklaring van bestuur over artikel ‘Nuttige Idioten’ uit Bestuurskundige Berichten (jaargang 36, eerste editie)

De B.I.L. en de redactie van de BB zijn tot het inzicht gekomen dat het desbetreffende stuk feitelijke onjuistheden bevat (op basis van gebrekkige bronnen), onzorgvuldig en ongenuanceerd is over een onderwerp waar zorgvuldigheid juist belangrijk is. Ook is het stuk niet op een inclusieve manier tot stand gekomen. Hierdoor is het stuk onnodig kwetsend.

Alle stukken die in de BB geplaatst worden, worden uitvoerig besproken door de redactie. De inhoud van het artikel vertegenwoordigt niet de heersende opvatting binnen de B.I.L., maar was een opiniërend artikel van de schrijver. Daarom is er destijds gekozen om het artikel in haar huidige vorm te plaatsen, dit was een fout. De schrijver had niet de intentie om te kwetsen, toch is dit wel gebeurd. Dit is een leermoment voor de vereniging en de redactie. In het vervolg zal hier beter op gelet worden en discussies over soortgelijke onderwerpen op een inclusievere manier gevoerd worden. 

De editie van de BB is vanwege bovenstaande redenen van de site gehaald, en zal zonder het desbetreffende artikel spoedig terugkeren. Graag gaan wij in gesprek met de universiteit en de schrijver over inclusiviteit en diversiteit. Hier wordt al over gesproken met het Instituut bestuurskunde. Wij bieden onze excuses aan voor het plaatsen van het stuk in zijn huidige vorm.

Onze sponsoren