Raad van Advies

Raad van Advies

Marie-Laure Victoria Goedhart Lid
Vincent van Duijn Lid
Manon van Rossum Lid

De Raad van Advies (RvA) is het adviserende orgaan van de B.I.L. De RvA bestaat uit oud-(bestuurs)leden die veel kennis van de zaken van de B.I.L. hebben, wat zorgt voor een vorm van continuïteit. De RvA kan gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen het gehele jaar door. De RvA is een onafhankelijke commissie en valt onder de directe verantwoordelijkheid van de ALV.

Je kan de RVA bereiken via rva@bilboard.nl.

Onze sponsoren