Alcohol- en Drugsbeleid

Alcohol- en Drugsbeleid

Alcohol

Als organisatie vinden we het belangrijk dat onze leden en gasten veilig en verantwoordelijk omgaan met alcohol. Daarom hebben we een alcoholbeleid opgesteld om ervoor te zorgen dat het gebruik van alcohol binnen redelijke grenzen blijft en dat er geen overmatig of onverantwoordelijk gebruik plaatsvindt.

Verantwoord alcoholgebruik

We stimuleren onze leden en gasten om verantwoordelijk om te gaan met alcohol. Dit betekent dat we het overmatig gebruik van alcohol ontmoedigen en het gebruik van alcohol door personen die onder invloed zijn van drugs of (zware) medicijnen niet is toegestaan. Op activiteiten zijn er voldoende alternatieve niet-alcoholische dranken beschikbaar om te voorkomen dat mensen teveel drinken.

Activiteiten

Tijdens activiteiten houden we ons aan de geldende regelgeving van onze partners met betrekking tot deur- en alcoholbeleid. Op activiteiten bij partners is voldoende toezicht en controle om ervoor te zorgen dat het gebruik van alcohol binnen redelijke grenzen blijft en dat er geen onverantwoord of overmatig gebruik plaatsvindt. Controle hierop kan geschieden door zowel het bestuur als door partners (i.e. beveiliging). Het is leden verplicht de aanwijzingen van beiden eerdergenoemden op te volgen.

Drugs

Het gebruik, de verkoop of de distributie van drugs op evenementen, bijeenkomsten of andere activiteiten georganiseerd door onze vereniging is ten strengste verboden. Dit geldt ook voor (semi-)legale vormen van drugs (i.e. cannabis en designer drugs). Mocht er onverhoopts een (nood)situatie voordoen in connectie met drugs- of alcoholgebruik, dan staat de veiligheid en gezondheid van onze leden voorop. Leden kunnen altijd naar het bestuur stappen voor hulp ongeacht eventuele overtredingen van onze regels.


Het niet naleven van dit het drugs- en alcoholbeleid kan leiden tot disciplinaire maatregelen, waaronder verwijdering van de activiteit, schorsing van het lidmaatschap of andere passende maatregelen. Bij zwaarwegende incidenten kan contact opgenomen met de universiteit of overgegaan worden tot aangifte bij de politie.

Onze sponsoren