Stairs Affairs

Stairs Affairs

Stairs Affairs is als volgt samengesteld:

  • Jens Mekking 
  • Fince van Kampen (SPIL)
  • Haitske Pottinga (SPIL)
  • Vincent van Duijn
  • Joanne Verkerk (SPIL)


"Stairs Affairs" is een samenwerking tussen BIL en de SPIL (studievereniging voor politicologie) en de universiteit, bestaande uit leden van zowel BIL als SPIL. Het doel van de commissie is om kritische interviews te organiseren met politiek relevante gasten op de trappen van Wijnhaven. 

Deze commissie valt onder de commissaris Extern en de secretaris van de SPIL.