Verenigingsbladen

Verenigingsbladen

De B.I.L. brengt door het jaar heen verschillende verenigingsbladen uit. t’ Haagsch Kwartiertje is het informele verenigingsblad van de B.I.L.

Bestuurskundige Berichten is het formele en semi-wetenschappelijke alumniblad. 

Onze sponsoren