Raad van Advies

De Raad van Advies (RvA) is het adviserende orgaan van de B.I.L. De RvA bestaat uit oud-(bestuurs)leden die veel kennis van de zaken van de B.I.L. hebben, wat zorgt voor een vorm van continuïteit. De RvA kan gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen het gehele jaar door.

  • Dylan Schreurs – voorzitter
  • Jochem Herst
  • Frederiek Zuidmeer
  • Joshua Keet
  • Suzan Saris

Onze sponsoren