Bestuur X

Bestuur_X.jpg

Het Xe B.I.L.-bestuur:

Voorzitter:
Vivienne Castenmiller

Secretaris:
Yvonne Hoekstra

Penningmeester:
Joris den Bruinen

Lustrum en Almanak:
Johan van Werven

Mentoraat en Lustrum:
Sigrid Verweij

Binnen- en Buitenlandse Excursies:
Marieke Oosthoek

Vakliteratuur en Uittreksels:
Henca Alberti

Fora en Symposia en BB:

Harold Schepers

Onze sponsoren