Introductiecommissie

Introductiecommissie


De introductiecommissie is als volgt samengesteld:

  • Harm Jan Westerop – Voorzitter
  • Daan Canne – Secretaris
  • Conchita Hoogenes – Penningmeester
  • Marie-Laure Goedhart – Lid-promotie
  • Esmée Boer
  • Lars Gerrits
  • Eva Hilz

De Introductie Commissie organiseert het komende jaar zowel het Proefstuderen, de EersteJaarsDagen als de Ouderdag.

De B.I.L. organiseert in februari sinds enkele jaren het Proefstuderen zodat scholieren de mogelijkheid krijgen om mee te lopen met de bestuurskunde studenten en het studentenleven zo van dichtbij meemaken.

Ook organiseert  de B.I.L. een ouderdag voor haar leden uit het eerste en tweede studiejaar. Op deze wijze kunnen ouders kennismaken met de studie Bestuurskunde die hun zoon of dochter volgt. 

De Eerstejaarsdagen vinden plaats in agustus en zijn voor aankomende Bestuurskunde-studenten.

Onze sponsoren