Diescommissie

Diescommissie


De Diescommissie 2018-2019 is als volgt samengesteld:

  • Rick van Dijke (voorzitter)
  • Vincent van Duijn (secretaris)
  • Beau Verhoeven (penningmeester)
  • Stan Hessing (promotie)
  • Cynthia Zantinge
  • Philip van Raak

Deze commissie is verantwoordelijk voor de gehele Diesweek en alle activiteiten die daarbij horen. Naast de traditionele activiteiten is er ruimte voor eigen inbreng. Er wordt naar gestreefd de Diesweek binnen één werkweek te houden en er zal gepoogd worden de activiteiten te
verdelen over Den Haag en Leiden.

Onze sponsoren