Bestuurskundige Evaluatiecommissie

Bestuurskundige Evaluatiecommissie Leiden (B.E.L.)

De B.E.L.-commissie is als volgt samengesteld: 

  • Maarten Korbijn - Voorzitter
  • Cirsten van der Zijl - Secretaris 
  • Ida Hobma
  • Cynthia Zantinge
  • Chaya Berger
  • Annabel Weijgers

De B.E.L.-commissie bestaat uit zeven personen en is onafhankelijk van zowel de B.I.L. als het Instituut Bestuurskunde. De Bestuurskundige Evaluatiecommissie Leiden, want daar staat B.E.L. voor, houdt zich bezig met het onderwijs dat bestuurskundestudenten volgen. Door middel van paneldiscussies en contact met docenten evalueert de B.E.L. het onderwijs vanuit perspectief van de studenten.

Het gaat er om hoe zij de vakken hebben ervaren. Deze paneldiscussies worden aan het eind van elk blok gehouden, met een aantal studenten variërend van 6 tot 10 studenten. Wanneer het collegejaar is afgelopen worden alle evaluatieverslagen gebundeld in de B.E.L.-gids die vervolgens in september gepresenteerd wordt tijdens Café de Campus.

Onze sponsoren