Commissies

Commissies


AlleJaarsDagen-commissie (AJD-commissie)

De Allejaarsdagen commissie houdt zich bezig met het organiseren van het allejaarsweekend. Een keer per jaar gaat de B.I.L. met al haar leden die mee willen een weekend weg in eigen land. De allejaarsdagen commissie gaat op zoek naar een vakantiehuis/meerdere vakantiehuisjes waarin verbleven kan worden. Lees meer…

Bestuurskundige Evaluatiecommissie Leiden (B.E.L.)

De B.E.L.-commissie bestaat uit zes personen en is onafhankelijk van zowel de B.I.L. als het Instituut Bestuurskunde. De Bestuurskundige Evaluatie commissie Leiden, want daar staat B.E.L. voor, houdt zich bezig met het evalueren van onderwijs dat bestuurskunde-studenten volgen. Lees meer...

Commissie Almanak

De almanak is een jaarlijks naslagwerk dat ieder jaar in september verschijnt. Naast de vaste rubrieken als het jaaroverzicht, inhoudelijk bijdragen van diverse hooggeplaatste personen, een terugblik op de B.I.L. activiteiten van dat jaar, bijdragen van andere verenigingen en een overzicht van de B.I.L.-leden. Lees meer…

Commissie Extern

De commissie Extern houdt zich bezig met het aanbieden van sponsormogelijkheden aan organisaties en andere instellingen om de activiteiten en publicaties van de vereniging mogelijk te maken.

Commissie Informeel

De commissie Activiteiten bestaat uit zeven personen. Deze zeven enthousiaste commissieleden zijn verantwoordelijk voor het organiseren van alle informele activiteiten, feesten en borrels van de Bestuurskundige Interfacultaire vereniging Leiden. Lees meer…

Commissie Introductie

De Introductie Commissie organiseert het komende jaar Proefstuderen Plus, de Ouderdag en de EersteJaarsDagen. De B.I.L. organiseert in februari sinds enkele jaren het Proefstuderen. Op deze dag zullen scholieren de mogelijkheid krijgen om mee te lopen met de bestuurskunde studenten en het studentenleven zo van dichtbij meemaken. Lees meer…

Commissie Korte Reis

De commissie Korte Reis organiseert elk jaar voor de leden van de B.I.L. een prachtige studiereis. De korte reis (4 á 5 dagen) vond de afgelopen jaren eind januari plaats. In die paar dagen worden verschillende organisaties bezocht, zowel uit de publieke als de private sector. Lees meer…

Commissie Lange Reis

De commissie Lange Reis organiseert ook jaarlijks een mooie reis voor B.I.L.-leden. De lange reis, die ongeveer 10 dagen duurt, vond de afgelopen jaren in juni plaats. Tijdens de lange reis, waarin exotische bestemmingen worden bezocht, zullen organisaties uit zowel de publieke als de private sector worden bezocht. Lees meer…

Lustrumcommissie 

Vanwege het VIIe lustrum der B.I.L. is de diescommissie vervangen door de lustrumcommissie. De commissie zal verspreid over het jaar verschillende lustrumactiviteiten organiseren met als hoogtepunt de lustrumweek! Deze week zal bestaan uit traditionele activiteiten zoals de Van Braamlezing en het gala, en nog veel meer!  Lees meer…

Mastercommissie 

De mastercommissie verzorgt activiteiten voor de masters. Dit omvat onder andere netwerkborrels en informele activteiten. Lees meer…

Onderwijscommissie

De Onderwijscommissie is een nieuwe commissie dit jaar. Er wordt onder andere gekeken naar de mogelijkheid om de tentamentraining, papertraining en scriptietraining door de onderwijscommissie te laten organiseren. De Onderwijscommissie zal dynamisch van aard zijn. Lees meer…

Redactie

Deze commissie is verantwoordelijk voor het verzorgen van het verenigingsblad van de Bestuurskundige Interfacultaire vereniging Leiden. Het blad is informeel en bevat onder andere interviews met leden en bestuurskundigen, reportages van activiteiten en foto’s van onze borrels en feesten. Lees meer…

Commissie Wintersport-sport

De commissie Wintersport-sport is een relatief nieuwe commissie van de B.I.L. en is verantwoordelijk voor het organiseren van sportactiviteiten voor de leden van de vereniging. Daarnaast organiseert deze commissie ook een wintersport! Lees meer…

Bestuurskundige Berichtencommissie
Het tijdschrift Bestuurskundige Berichten is het formele en semi-wetenschappelijke alumniblad van de B.I.L. De heropgerichte commissie zal 2 edities komend jaar uitbrengen. 

Onze sponsoren