Comité van Aanbeveling

Comité van Aanbeveling

De B.I.L. presenteert u met trots tien intelligente en integere personen die hun naam aan onze vereniging hebben verbonden. Het Comité van Aanbeveling draagt de B.I.L. een warm hart toe en staat achter onze doelstellingen en activiteiten.


Prof.dr. O.P. van VlietBeschermheer der B.I.L.
Prof. mr. dr. C.J.J.M. StolkerRector Magnificus Universiteit Leiden (tot 08-02-2021)
Prof. dr. B. SteunenbergVice-Decaan Faculteit Campus Den Haag Universiteit Leiden
Hans WiegelOud-vice Minister-President
Prof. dr. Th.A.J. ToonenDecaan van de Faculteit Gedrags-, Management- en Maatschappijwetenschappen Universiteit Twente
Dr. G.J. WijersVoorzitter Nationaal Comité Inhuldiging, Vervangend Voorzitter Shell
Sophie in 't VeldEuroparlementariër
Frits BolkesteinOud-Politiek leider VVD
Alexander Rinnooy Kan

Hoogleraar economie en bedrijfskunde Universiteit van Amsterdam, Lid Eerste Kamer


Onze sponsoren