Brede heroverwegingen

Brede heroverwegingen

Het afgelopen jaar heeft de commissie brede heroverwegingen zich bezig gehouden met het verzamelen van voorstellen aan de B.I.L. Het resultaat hiervan is te lezen in het eindrapport zoals dat hier is weergegeven. 

Onze sponsoren