Bestuur XXXVI

Bestuur_36.jpg

Het XXXVIe B.I.L.-bestuur is als volgt geconstitueerd:

Voorzitter:
Vincent van Duijn

Secretaris:
Puck Verheul

Penningmeester:
Daan Canne

Commissaris Onderwijs:
Ida Hobma

Commissaris Intern:
Loes Velthuis

Commissaris Buitenland & Vice-voorzitter:
Scott Holland

Commissaris Extern:
Laura Klein

Onze sponsoren