Onderwijs

Student & Studie


Invloed op de studie:
De studie is voor studenten erg belangrijk. Dit is tenslotte de reden waarom je studeert. Soms kun je het echter niet eens zijn met de gang van zaken en wil je invloed uitoefenen. Misschien vind je de kwaliteit van het onderwijs niet op peil of vind je dat er iets veranderd moet worden op de faculteit of universiteit. Als je iets kwijt wilt over de gang van zaken of je mee wilt praten over het onderwijs, dan kan dit via de onderstaande organen:

Bestuurskundige Evaluatiecommissie Leiden (B.E.L.):
De B.E.L.-commissie is onafhankelijk van zowel de B.I.L. als het Instituut Bestuurskunde. De Bestuurskundige Evaluatie commissie Leiden houdt zich bezig met het onderwijs dat bestuurskundestudenten volgen. Door middel van paneldicussies en contact met docenten evalueert de B.E.L. het onderwijs vanuit perspectief van de studenten. Het gaat er om hoe zij de vakken hebben ervaren. Deze paneldiscussies worden aan het eind van elk blok gehouden, met een aantal studenten variërend van 6 tot 10 studenten. Interesse om zitting te nemen in de B.E.L. of om een keer plaats te nemen in een paneldiscussie over een bepaald vak, mail naar info@bilboard.nl.

Opleidings Commissie (OLC):
Elk departement van de Universiteit Leiden kent een opleidingcommissie (OLC), zo ook Bestuurskunde. De opleidingscommissie is de schakel tussen de studenten en de opleiding en is dus erg belangrijk, maar helaas is niet iedereen op de hoogte van ons bestaan. Op deze manier willen we graag meer bekendheid geven aan de olc in de hoop dat meer studenten ons weten te bereiken.


Onze sponsoren