Nieuws

Vertrouwenspersoon BIL

Vertrouwenspersoon bij de BIL

Sinds de halfjaarlijkse ALV is er bij de BIL een vertrouwenspersoon ingesteld: Evianne Brouwers. Ze is te contacteren op het volgende email adres: vertrouwenspersoonbil@gmail.com Het vertrouwenspersoon is volledig onafhankelijk van het bestuur. Een vertrouwenspersoon kan verschillende dingen doen:

• Eerste aanspreekpunt voor leden die iets vervelends hebben meegemaakt (aanhoren)

• Nagaan of er een oplossing in informele sfeer mogelijk is (bijvoorbeeld mediating bij een ruzie)

• Het lid informeren over andere oplossingen zoals een klacht indienen / aankaarten bij het bestuur

• Begeleiden als het lid de gebeurtenis aan wil kaarten (bij het bestuur, instituut, faculteit etc.)

• Doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties (psycholoog, studieadviseur)

• Registreren van gevallen van ongewenst gedrag

• Adviseren aan het bestuur hoe grensoverschrijdend gedrag voorkomen kan worden

De vertrouwenspersoon heeft een aparte e-mail, waar het bestuur geen toegang tot heeft. Mocht je hier nog verdere vragen over hebben dan kun je deze stellen bij het bestuur of bij Evianne zelf!

Onze sponsoren