Raad van Advies

De Raad van Advies

De Raad van Advies (RvA) is het adviserende orgaan van de B.I.L. De RvA bestaat uit oud-(bestuurs)leden die veel kennis van de zaken van de B.I.L. hebben, wat zorgt voor een vorm van continuïteit. De RvA kan gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen het gehele jaar door.

De RVA bestaat op dit moment uit vier leden:
  • Dylan Scheurs - voorzitter
  • Jochem Herst
  • Frederiek Zuidmeer
  • Joshua Keet
  • Suzan Saris
  • Onze sponsoren