B.I.L.'er van de maand Februari 2017

Max_van_Tongeren_Februari_2017.jpg

B.I.L.-er van de maand februari is Max van Tongeren. Er bestonden al een tijdje geluiden vanuit de B.I.L.-ers van de maand dat er een belangrijk persoon ontbrak in hun beroemde groepsapp. Nu mag Max dan eindelijk toegevoegd worden aan deze groepsapp en de mooie titel van B.I.L.’er van de maand dragen. Een andere titel die Max sinds kort ook heeft is die van Master of Science. Deze twee eretitels hebben ervoor gezorgd dat Max ervoor koos om stage te gaan lopen in Berlijn. Daarvoor heeft Max zich echter wel jaren volop ingezet voor de B.I.L. Vele commissies heeft Max inmiddels op zijn naam staan. Een van de hoogtepunten was toch wel het binnenhalen van Ban Ki-moon voor de almanak. Dit jaar deed Max geen commissie meer, maar zette hij zich in op een andere manier. Dit deed Max onder andere door papertraining te geven aan B.I.L.’ers en door een presentatie te geven op de informatiebijeenkomst voor de Korte Reis naar Wenen.

Onze sponsoren